Comunicación interna

Proiektua

Barne-komunikazioa

Helburuak

  • Enpresako barne-komunikazioaren auditoria edo diagnostikoa egitea.
  • Barne-komunikazioko aldaketa-prozesuaren helburua/xedea zein den zehaztea.
  • Helburuak, fokuak, publikoak eta pertsonak zehaztea.
  • Komunikazio-plana egituratzea eta planifikatzea, behar diren ekintzak, baliabideak, edukiak, mezuak, langileak, gaitasunak eta tresnak erabiliz.
  • Inpaktu zabaleko kanpainak identifikatzea eta diseinatzea.
  • Sentsibilizatzea eta trebatzea (360 gradu): zuzendaritza, testuingurua, aldaketa.

Hona zer behar den:

  • Enpresek barne-komunikazioko kultura izatea.
  • Barne-komunikazioa garatzeko funtsezkoak diren taldeak sentsibilizatzea eta ahalduntzea.
  • Enpresaren berezko guneak aprobetxatzea, komunikazio koordinatua eta gardena sustatzeko.
  • Dinamika jasangarria eta iraunkorra garatzea, enpresaren helburuei jarraikiz.

Inplikatutako enpresak