Diversificación Financiera - Rating Proveedores/Agentes Inversores

Proiektua

Finantza-dibertsifikazioa: Hornitzaileak/Eragile Inbertitzaileak Ratinga

Helburuak

Metodologiak garatzea eta, haien bidez, adierazleak eraikitzea, enpresaren finantza-prozesuetan esku hartzen duten eragileak sailkatzeko.

  • Hornitzaileak baloratzea eta hautatzea.
  • Startupa baloratzea, haren bizi-zikloaren araberako metodoa erabiliz (pre-moneya, post-moneya eta exita).
  • Inbertitzaile pribatu egokiak aztertzea eta hautatzea startuparen bizi-zikloko fase bakoitzean.
  • Eragile inbertitzaileekin negoziatzea.
  • Balioestea arrisku-kapitalak startupean duen eragina (aurretiazko eta ondorengo balorazio-tresna/-metodoa).

Inplikatutako enpresak