EKOGI Análisis exploratorio sobre transformación hacía eco-parques industriales en Gipuzkoa a través de simbiosis industrial

Proiektua

EKOGI Gipuzkoan sinbiosi industrialaren bidez eko-parke industrialak sortzeko behar den eraldaketaren esplorazio-azterketa

Helburuak

Lurraldearen ekonomia eta garapena sustatzen dute parke industrialek, baina inpaktu kaltegarria ere izaten dute ingurumenean.
Gipuzkoan sinbiosi industrialaren bidez eko-parke industrialak sortzeko eraldatze-plana bultzatzea; materialak, ura, energia, plataformako aktiboak:

  • Gipuzkoako trakzio-enpresak identifikatzea eta sailkatzea, sortzen dituzten hondakin-moten eta erabiltzen dituzten lehengaien arabera.
  • Inbentarioa (sarrerak-irteerak) eta enpresa-plataformako aktiboak.
  • Enpresen arteko sinbiosi-potentziala identifikatzea.
  • Aukera-eremuak identifikatzea, aliantzen eta elkar-ekintzailetzaren bidez.

Hona zer behar den:

  • Erakundeen artean materialak, ura, energia eta aktiboen inefizientziak trukatzeko aukerak, elkarlanean jardunez, haien ingurumen-inpaktua gutxitzeko.

 

Inplikatutako enpresak