EKOSARE Optimización Cadena de Valor gestión y valorización de RAEEs Gipuzkoa

Proiektua

EKOSARE Gipuzkoako GEEHak kudeatu eta balorizatzeko balio-katea optimizatzea

Helburuak

Gainerako hiri-hondakin solidoena (HHSena) baino hiru aldiz azkarrago ari da hazten GEEHen kopurua. NBEren txosten batzuek diotenez, urtean 53,6 milioi tona GEEH sortzen dira, gutxi asko. Egun, arazo ugari daude hondakin horiek kudeatzeko eta errebalorizatzeko: hondakinen lapurreta, legez kanpoko esportazioak, kanibalizazioak eta baimendu gabeko instalazioetako tratamenduak.

  • GEEHak identifikatu eta karakterizatzeko sakoneko azterketa egitea.
  • Negozio zirkularren eredu berriak aztertzea, Gipuzkoan inpaktu handiko estrategia zirkular bat diseinatu eta hedatzeko.

Hona zer behar den:

  • Enpresak eraldatzeko prozesuak bultzatzea, enpresa-jardueraren balio-kate osoan negozio zirkularren ereduak sortzeko.
  • GEEHak kudeatzeko eredu eraginkorrago, efizienteago eta jasangarriagoetaranzko trantsizioari ekitea gure lurraldean, eta ekonomia zirkularraren erreferentzia aktibo bihurtzea Gipuzkoa.

Inplikatutako enpresak