EKOSARE Optimización Cadena de Valor gestión y valorización de RAEEs Gipuzkoa

Proiektua

Ikaskuntza Ekosistemen garapena

Helburuak

Enpresako prestakuntzaren lerrokadura, erakundearen behar estrategikoekin.

  • Kulturaren eta ikaskuntzaren diagnostikoa.
  • Ikaskuntza kulturaren garapena.
  • Estrategiaren diseinua eta ezarpen plana.
  • Ezagutza mapen sorrera.
  • Ikasketa planen diseinua.
  • Teknologia berrien ezarpena ikaskuntzarako.
  • Ikaskuntza metodologia berrien ezarpena
  • Egitura berri baten diseinua eta ezarpena.
  • Aldaketaren kudeaketa plana.

 

Inplikatutako enpresak