Estrategias de Desarrollo Clusters

Proiektua

Klusterrak garatzeko estrategiak

Helburuak

Kluster anitzeko Hiri Adimendunaren estrategia ezartzeko garapen-plana zehaztea eta diseinatzea:
  • Kluster bakoitzean zehaztea Hiri Adimendunaren testuingurua eta inplikazioak
  • Hiri Adimendunak kluster bakoitzerako dituen aukerak identifikatzea, eta klusterren posizionamendu estrategikoa zehaztea
  • Balio-proposamen berriak diseinatzea klusterretarako, Hiri Adimendunak haien kideentzat dituen aukerak ustiatzeko zerbitzu-katalogo hedatu gisa
  • Hiri Adimendunaren estrategia berria ezartzeko plana diseinatzea
  • Kluster sare berrirako eta kluster arteko gobernantza-mekanismoak diseinatzea

Inplikatutako enpresak