Gestión sostenible de Recursos Humanos

Proiektua

Giza baliabideen kudeaketa jasangarria

Helburuak

  • Aztertzea nola eragiten dieten giza baliabideen kudeaketa jasangarriko jarduketa horiek hiru helburu nagusiei (ongizateari, jarduerari eta ingurumenari), bereziki kontuan izanik generoa, adina, eta bizitzaren eta lanaren arteko kontziliazioa.
  • Enpresa-tipologien, sektoreen, langile-tipologien (zuzeneko eskulana vs zeharkako eskulana) eta abarren arteko aldeak identifikatzea, bai eta ongizatean, jardueran eta ingurumenean duten inpaktua ere.
  • Espainiako estatuko eta MONDRAGON Taldeko ekonomia sozialeko enpresen arteko aldeak aztertzea, arreta berezia jarriz langileen ongizateari, jarduerari eta gogobetetzeari gehien eragiten dietenetan.

Hona zer behar den:

  • Pertsonak kudeatzeko palankak identifikatzea, langileen ongizatean, jardueran eta garapenean eragin positiboa eta/edo negatiboa dutenak.
  • Lehen iritziak jasotzea honetaz: nola txertatu ingurumen-ikuspegia pertsonak kudeatzeko prozesuetan, eta nola eragiten dien ikuspegi horrek langileei.
  • Sakon aztertzea nolako eragina duten adinak eta generoak langileen gogobetetzean, ongizatean, jardueran eta pertsonak kudeatzeko jardunbideetan.

Inplikatutako enpresak