SYMBIOLYTIKS Análisis económico-financiero para el desarrollo de la simbiosis industrial en Gipuzkoa

Proiektua

SYMBIOLYTIKS Gipuzkoan sinbiosi industriala garatzeko azterketa ekonomiko-finantzarioa

Helburuak

EKOBIren eta EKOGIren lanen emaitzek adierazten dutenez, geroz eta enpresa gehiago saiatzen dira gaur egun euren ingurumen-inpaktua txikitzen. Horretarako, sortzen dituzten hondakinak identifikatzen dituzte, eta baloriza daitezkeenak eurak kudeatzen ahalegintzen dira, baliabide propioak eta hondakin-kudeatzaileak erabiliz. Alabaina, sinbiosi industriala ez zaie erakargarria iruditzen enpresa horiei, batez ere ez dakitelako zer onura (ekonomikoak, gehienbat) ekar diezazkiekeen jarduera horrek:

  • Sinbiosi industrialaren kostuen eta onuren kalkulu ekonomiko-finantzarioa egiteko tresna kuantitatiboa, bide horretan erabakiak hartzen laguntzen eta ekintzarekiko sentsibilizazioa sustatzen duena.

Hona zer behar den:

  • Sinbiosi industrialak enpresei ekar diezazkiekeen onura ekonomikoei buruzko sentsibilizazioa.
  • Gipuzkoako enpresa-egituran sinbiosi industrialak izan dezakeen eraginaren kuantifikazioa.

Inplikatutako enpresak