Finantzaketa alternatiboa, Finantza egitura jasangarri baterako FEJ

Proiektua

Finantzaketa alternatiboa, Finantza egitura jasangarri baterako  FEJ

Helburuak

Finantza politika bat garatu, nahi den egoera ekonomiko-finantzario baterantz eboluzionatzea ahalbidetuko duena. Hau, etorkizunera begira,  koherentea izan beharko da, negozioen finantza-egitura jasangarri batekin. 

  • Inbertsio proiektuak aztertu eta baloratu, erabakiak hartzeko, behar diren irizpide ekonomiko-finantzarioak aplikatuz.
  • SU-ren balorazioa, método egokia erabiliz, bere bizi zikloaren arabera (aurre-money, post-money eta exit) 
  • Inbertitzaile pribatu egokien azterketa eta hautaketa, SU bizi ziklo bakoitzaren fasean.
  • Negoziazioa, agente inbertitzaileekin.
  • CR-ek, SU-ren partaidetzan izan duen eraginaren balorazioa (tresna / Balorazio konparatiboa egiteko metodoa, aurrekoa eta ondokoa)

Inplikatutako enpresak