Ikaskuntza Ekosistemen garapena

Proiektua

Enpresa eta ikaskuntza

Helburuak

Enpresako ikaskuntza- eta trebakuntza-prozesuak haren behar estrategikoekin lerrokatzea:

 • Ikaskuntza-kulturaren diagnostikoa.
 • Ikaskuntza- eta laguntza-kultura garatzea kudeatzaileen artean.
 • Enpresako ikaskuntza-estrategia eta -eredua diseinatzea.
 • Ezagutza-mapak sortzea.
 • Ikaskuntza-plan pertsonalizatuak diseinatzea.
 • «Ikasi eta garatu» funtzioa eraldatzen laguntzea.
 • Ikasteko metodologia berriak erabiltzea.
 • Ikasteko teknologia berriak aplikatzea.
 • Egitura berria diseinatzea eta aplikatzea.
 • Aldaketa kudeatzeko plana.

Onurak

 • Enpresaren behar estrategikoak identifikatzen laguntzen du.
 • Gutxitu egiten du enpresak testuinguruaren arabera dituen beharren eta enpresako langile bakoitzaren ezagutza eta trebezien arteko aldea.
 • Negozioa esploratzen eta ustiatzen laguntzen du, behar diren ezagutza eta trebezien bidez.
 • Lagundu egiten du norberaren, taldearen eta enpresa osoaren ikaskuntza-jarduerak eta -inguruneak sortzen.
 • Hobetu egiten du pertsonen enplegagarritasuna.

EKARPEN ZIENTIFIKOA:
Nerea Sánchezen doktore-tesia.

Inplikatutako enpresak