Kultura aldaketa

Proiektua

Kultura aldaketa

Helburuak

  • Kulturak negozio-estrategian nola eragiten duen ezagutu.
  • Pertsonekin lotutako emaitza txarren edo hobetu daitezkeen arrazoiak identifikatu, gogobetetasunari, konpromisoari eta/edo enpresa-proiektuarekin bat etortzeari dagokienez, eta horiek ekintza-plan baten bidez bideratu.
  • Beharren araberako diagnostikoa, ikuspegi kuantitatiboak eta/edo kualitatiboak izan daitezkeelarik.
  • Esku hartzeko plana, komeni diren kudeaketa-palanketara bideratua.
  • Diseinatutako plana inplementatu, eta ezarritako epean, lortutako emaitzak ebaluatuko dira, eta hala badagokio, esku-hartzea berriz diseinatuko da.

Inplikatutako enpresak