Langileen partaidetza integrala

Proiektua

Langileen partaidetza integrala

Helburuak

  • Langileen parte hartzea indartu eta sustatu (bai kudeaketan, bai emaitzetan eta/edo kapitalean), arazoak dituzten erakunde bideragarriei konponbidea emanez (krisia, belaunaldi-erreleboa) edo lehiakortasuna hobetzeko palanka gisa.
  • Partaidetza maila diagnostikatu (kuantitatiboa eta kualitatiboa), kudeaketari, emaitzei eta kapitalari dagokienez.
  • Stakeholder nagusiekin  aztertu (jabetza, gerentzia, langileak, sindikatuak, etab.) parte-hartzearen motibazioak eta honen zenbaterainokoa.
  • Eraldaketa prozesua diseinatu, gauzatu eta monitorizatu: timing, monitorizazio-sistemak, palankak, mekanismoak, komunikazioa, emaitzen balorazioa.
  • Erakundeen produktibitatea, lehiakortasuna eta errentagarritasuna bultzatu, langileen konpromisoa sustatuz, lanaren kalitatea hobetuz eta gizarte kohesio handiagoa lortzen lagunduz.

Inplikatutako enpresak