Lidergoa eta Aldaketa prozesuak

Proiektua

Lidergoa eta aldaketa prozesuak

Helburuak

  • Aldaketa eta eraldaketa-prozesuei aurre egin behar dieten taldeei lagundu, beren jarduna hobetu eta talde gisa hazi ahal izan dezaten. Fokua pertsona-taldean jartzen da, beren onena atera ahal izan dezaten.
  • Erakundeen helburuetara eta beharretara egokitu, hasierako elkarrizketen eta erakundearekin batera diseinatzeko saioen bidez, behin betiko helburuak eta programa zehazteko.
  • Ezagutza sortu metodologia fenomenologikoaren bidez. Esperientzia, isilekoa esplizitu bihurtzeko eta taldean ikasteko gida da, eta bizipena hainbat ikaskuntza-espaziotan egituratzen da.
  • Giza talde kontzienteagoa, kohesionatuagoa, prestatuagoa eta lerrokatuagoa garatu, aldaketa eta eraldaketa prozesuak aurrera eramateko. Eraldatzen den taldea, bere errealitatea eraldatu eta proposatzen diren helburuak lortu ahal izateko.

 

 

Inplikatutako enpresak