Relevo generacional

Proiektua

Belaunaldi-erreleboa

Helburuak

  • Plantillaren bilakaera demografikoa aztertzea.
  • Erretiroen kritikotasuna neurtzea.
  • Aztertzea zer bilakaera behar duen enpresak helburu estrategikoak lortzeko.
  • Ondorengotza-estrategiak zehaztea, betiere ikasketa-planekin eta barne-sustapenarekin lerrokatuak eta haiekiko koherenteak.
  • Ondorengotza-prozesuaren komunikazio- eta monitorizazio-plana diseinatzea.
  • Ikaskuntza-ereduaren edo -esperientziaren balioak zehaztea, bai eta ikaskuntza-metodologiak, kudeaketa-prozesua eta rolak ere.
  • Aldaketa pertsonaletan eta enpresakoetan laguntzea pertsonei eta taldeei, ikuspegi sistematikoa baliatuz.

Hona zer behar den:

  • Aurretiaz, proaktibotasunez eta osorik kudeatzea ondorengotza-prozesuak.
  • Aldaketa-prozesuan eta egoera berrira egokitzen laguntzea erretiroa hartzen dutenei, haien ondorengoei eta haien taldeei.
  • Pertsonen ezagutza kudeatzeko ikaskuntza-ereduak diseinatzea.

Inplikatutako enpresak