Transformación Cultural

Proiektua

Kultura-eraldaketa

Helburuak

  • Antolamendu-kulturaren eta palanken diagnostikoa egitea, enpresaren beharrak kontuan hartuta, eta, behar izanez gero, ikuspegi kuantitatiboak eta/edo kualitatiboak erabiliz.
  • Identifikatzea gai hauekin lotura duten emaitza txarren edo hobetu beharrekoen zergatiak: enpresaren proiektuarekiko langileen gogobetetze-, konpromiso- eta/edo lerrokatze-maila. Ondoren, ekintza-plan baten bidez egin behar dira aldaketak.
  • Kudeaketa-palanka egokietara bideratutako esku-hartze plana diseinatzea, modu integral eta sistemiko batean.
  • Ezarritako epean aplikatzea diseinatutako plana, emaitzak ebaluatzea, eta, hala badagokio, esku-hartzea berriro diseinatzea eta doitzea.
  • Martxan jarritako eraldaketaren emaitzen aurrerapenen trazabilitatea neurtzea.

Hona zer behar den:

  • Kulturak negozio-estrategian nola eragiten duen aztertzea, behar izanez gero kultura, negozio-estrategia eta pertsonen kudeaketa lerrokatuta.
  • Enpresaren funtzionamenduan egungo sistemek eta prozesuek duten eraginari buruzko kontzientzia handitzea, eta eraiki nahi den ingurune kulturalean eta haren funtzionamenduan esku hartu ahal izatea.

Inplikatutako enpresak